DAEMON Tools Lite 4.30.4

DAEMON Tools Lite 4.30.4

DAEMON Tools – 0,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 236 phiếu
Tiêu đề: DAEMON Tools Lite 4.30.4
Kích thước: 0,7MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 23/04/2009
Nhà phát hành: DAEMON Tools
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: What's new in DAEMON Tools Lite 4.30.4:

What's new:
- Windows 7 beta supporting (SPTD 1.58);
- Protected images creation: Password field on Disc Imaging dialog;
- Compressed images creation: Compress option on Disc Imaging dialog;
- Image Catalog item was moved to the first level of Main Menu;
- mdf-file type association option;
- Languages updates.

Bugs fixed:
- Devices speeds detection;
- Lite-ON DHXXXXX drives supporting;
- Large RAID volumes issue;
- Mounting/converting B6T DVD images;
- Setup improving: Unicode supporting;
- Some minor GUI bugs.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.629 UpdateStar có DAEMON Tools Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản