DAEMON Tools Lite 4.35.5

DAEMON Tools Lite 4.35.5

DAEMON Tools – 0,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 236 phiếu
Tiêu đề: DAEMON Tools Lite 4.35.5
Kích thước: 0,7MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 30/10/2009
Nhà phát hành: DAEMON Tools
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: What's new:
* SPTD 1.62;
* Full Windows 7 support;
* Windows Sidebar gadget for easy accessing of general DAEMON Tools Lite features;
* DAEMON Tools Lite Panel was removed;
* GUI redesign and improvement;
* No need in “Run as Administrator” option for the first DAEMON Tools Lite start;
* Revised License pages in Setup;
* Languages updates.

Bugs fixed:
* Problem with image mounting from RAID volumes larger than 2 Tb;
* Some issues with opening image file on mounting;
* Showing Wait Dialog in command line mode;
* Inability to mount *.mdf image without *.mds file;
* Problem with SPTD installation from DAEMON Tools Lite setup in silent mode;
* Some minor bugs.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.535 UpdateStar có DAEMON Tools Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản